Portal turystyczny Lubaczowa

Lubaczów - Jaworów dwa potencjały, wspólna szansa

Informacje o projekcie

Lubaczów - Jaworów dwa potencjały - wspólna szansa

W dniu 1 czerwca 2011 r. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego podpisało umowę na dofinansowanie wspólnego projektu miast partnerskich Lubaczowa i Jaworowa. Realizacja tego projektu zmieni oblicze obu miast.

Prace nad wspólnym  projektem trwały od grudnia 2009 r. do końca lutego 2010 r. Przy tworzeniu projektu "Lubaczów i Jaworów dwa potencjały- wspólna szansa" uczestniczyła administracja miasta Jaworowa: Witalij Domaszowiec - burmistrz Jaworowa oraz Iwan Karpa i Yuri Kmita z Rejonowej Rady Jaworowa. Odbyły się udokumentowane spotkania w dniach 12 stycznia 2010 r. w Jaworowie na Ukrainie, 25 stycznia, 10 lutego, 19 lutego. i 24 lutego 2010r. w Lubaczowie. Strona ukraińska przygotowała dokumenty: Program Rewitalizacji Miasta Jaworowa, kosztorysy, dokumentację fotograficzną, oraz aktywnie włączyła się w proces tworzenia i rozmów na temat projektu.

Na zakres projektu "Lubaczów - Jaworów - dwa potencjały, wspólna szansa" składają się takie działania, jak:

1. Przebudowa Rynku –centrum historycznego układu urbanistycznego miasta Lubaczowa, obejmująca: płytę Rynku, drogę, chodniki, kanalizację, oświetlenie terenu i monitoring, elementy małej architektury z fontanną.

2. Rewitalizacja Rynku w Jaworowie: roboty budowlane i montażowe związane z remontem nawierzchni rynku, elementy małej architektury.

3. Utworzenie Centrum Informacji Turystycznej i Gospodarczej w Lubaczowie: przeprowadzenie remontu biura w celu podniesienia standardu pomieszczeń oraz zakup niezbędnego wyposażenia.

4. Utworzenie Centrum Informacji Turystycznej w Jaworowie: zakup niezbędnego wyposażenia (meble biurowe, sprzęt komputerowy i audiowizualny).

5. Modernizacja Domu Narodowego i Sceny Letniej w Jaworowie oraz zakup wyposażenia.

Realizowane będą prace związane ze wzmocnieniem budynku, prowadzone będą roboty modernizacyjne, instalacyjne i wykończeniowe. Ponadto działanie przewiduje modernizację Sceny Letniej w zakresie sceny, dachu i otoczenia.

6. Szkolenie w zakresie informacji turystycznej i obsługi ruchu turystycznego Lubaczowie, komplementarne ze szkoleniem na Ukrainie – ci sami uczestnicy.

7. Szkolenie w zakresie udzielania informacji turystycznej i obsługi ruchu turystycznego w Jaworowie, komplementarne ze szkoleniem w Polsce.

8. Budowa witryny internetowej – turystycznej podstrony na oficjalnej stronie www.lubaczow.pl Strona będzie promować walory turystyczne obu partnerów oraz propozycje tras turystycznych na bazie odnowionej infrastruktury. Pojawi się na stronie kalendarz imprez ogólnych i transgranicznych, organizowanych przez obu partnerów projektu. Strona będzie tłumaczona na język ukraiński i angielski.

9. Budowa witryny internetowej – turystycznej podstrony na oficjalnej stronie www.javoriv.com.ua  Strona będzie promować walory turystyczne obu partnerów oraz zawierać propozycje tras turystycznych na bazie odnowionej infrastruktury. Ponadto witryna zawierać będzie kalendarz imprez ogólnych i trans granicznych, organizowanych przez obu partnerów. Strona będzie tłumaczona na język polski i angielski.

10. Wykonanie wspólnego folderu turystyczno– informacyjnego. Wydawnictwo wielojęzyczne (jęz. polski, ukraiński, angielski) zawierać będzie konkretne propozycje w zakresie turystyki historyczno – kulturalnej, rekreacyjnej, aktywnej itp.

11. Uczestnictwo w targach turystycznych

12. Organizacja imprez – przygraniczne spotkania miast i społeczności partnerskich Jaworowa i Lubaczowa w Lubaczowie i Jaworowie.

14. Działania promocyjno – informacyjne (po obu stronach granicy). Wykonanie tablic informacyjnych podczas robót budowlanych i tablic pamiątkowych na zakończenie realizacji projektu, oznakowanie biur i centrów informacji gospodarczo – turystycznej zgodnie ze standardami realizacji działań promocyjnych programu, wykonanie oznakowań na stronie www i innych materiałach informacyjnych wykonywanych w trakcie działań projektowych.

Wartość projektu ogółem 1 450 259,30 Euro, dofinansowanie wyniesie 90% tj. 1 305 233,37 Euro.

* Za treść tego artykułu odpowiada Gmina Miejska , poglądy w nim wyrażone nie odzwierciedlają w żadnym razie oficjalnego stanowiska Unii Europejskiej.

Andrzej Kania
ostatnia aktualizacja: środa, 5. czerwca 2013