Portal turystyczny Lubaczowa

Lubaczów - Jaworów dwa potencjały, wspólna szansa

Kontakt

Urząd Miejski w Lubaczowie / Town Hall in Lubaczów

Rynek 26, 37-600 Lubaczów

tel. +48 16 632 80 10, fax 16 632 11 91

www.lubaczow.pl

Godziny pracy od poniedziałku do piątku 7:30-15.30 / Open Monday-Friday 7.30 am - 3.30 pm

Rada Miejska w Jaworowie / Municipal Council in Yavoriv

М. Jaworów / Yavoriv, ul.Lwowska, 15

tel. +380 325 921 562

javipost@ukr.net

www.javoriv.com.ua

Godziny pracy od poniedziałku do piątku 8:00 -17:00 / Open Monday-Friday 8.00 am - 5.00 pm

Punkty Informacji Turystycznej (Lubaczów i okolice – Polska) / Tourist offices (Lubaczów area - Poland)

Centrum Informacji Turystycznej i Gospodarczej / Tourist and Economic Information Centre

Rynek 2/3, 37-600 Lubaczów

tel./fax +48 16 632 90 47

www.it.lubaczow.pl, www.lubaczow.pl, www.citig.lubaczow.pl

Ta witryna została opracowana przy pomocy finansowej Unii Europejskiej, w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2007-2013. Odpowiedzialność za zawartość tej publikacji leży wyłącznie po stronie Gminy Miejskiej Lubaczów i nie może być w żadnym wypadku traktowana jako odzwierciedlenie stanowiska Unii Europejskiej.


Fotografie: Łukasz Olszewski

Archiwum Urzędu Miejskiego w Lubaczowie.

Andrzej Kania
ostatnia aktualizacja: środa, 27. marca 2013