Portal turystyczny Lubaczowa

Lubaczów - Jaworów dwa potencjały, wspólna szansa

Lubaczów - kultura

             Lubaczów to prężnie działający ośrodek kultury. Wartym odwiedzenia jest Muzeum Kresów w Lubaczowie, znajdujące się w budynku zabytkowego spichlerza z XIX w. Jego zbiory  liczą obecnie blisko 8 000 muzealiów zgromadzonych w czterech działach: archeologicznym, historycznym, etnograficznym i artystycznym. Można je podziwiać na trzech wystawach stałych zatytułowanych: „Dzieje miasta i regionu”, „Kultura materialna wsi lubaczowskiej”, „Sztuka Kresów”. W muzeum można także obejrzeć pamiątki z wizyty papieża Jana Pawła II, która miała miejsce w Lubaczowie w dniach 2-3 czerwca 1991 r. oraz ciekawe zbiory polskiego rysunku współczesnego. Obok ekspozycji stałych muzeum oferuje zwiedzającym wystawy czasowe poświęcone dziejom i kulturze ziemi lubaczowskiej oraz Kresów południowo-wschodnich. Ważną formą działalności jest także praca naukowo-badawcza i wydawnicza oraz organizacja sympozjów naukowych, spotkań, odczytów, lekcji muzealnych i konkursów dla dzieci i młodzieży szkolnej.

            W Lubaczowie organizowanych jest wiele okolicznościowych imprez kulturalnych. Jedną z nich są odbywające się na początku czerwca „Dni Lubaczowa”. Zostały zapoczątkowane w 1994 r. na pamiątkę najważniejszego wydarzenia w historii miasta – wizyty Papieża Jana Pawła II. Są okazją do zabawy, spotkań mieszkańców Lubaczowa i miast partnerskich: Erd (Węgry), Tostedt (Niemcy), Sobrance (Słowacja) i Jaworowa (Ukraina).

            Lubaczów to miasto przyjazne każdemu, czyste, bezpieczne, promujące kulturę, zdrowie i oświatę. Miasto nowoczesne z uporządkowaną infrastruktura, rozwijającą się gospodarką i wysokimi walorami przyrodniczymi oraz mieszkańcami dumnymi ze swej przynależności do dziedzictwa Kresów.

            Zapraszamy do odwiedzania Naszego Miasta i jego bogatej w atrakcje turystyczne i zabytki okolicy. Cały region jest idealnym miejscem do wędrówek pieszych i rowerowych, spędzania urlopu w ciszy i spokoju, w miejscach, gdzie kultura pogranicza jest wciąż żywa.

Miejski Dom Kultury
im. Aleksandra Sas-Bandrowskiego
ul. M. Konopnickiej 2
37-600 Lubaczów

(016) 632 96 35 - Sekretariat
(016) 632 14 97 - Dyrektor
(016) 632 14 97 - Fax

http://www.mdk.lubaczow.pl

Muzea i Galerie (Polska) / Museums and Galleries (Poland)

Muzeum Kresów w Lubaczowie / Borderlands Museum in Lubaczów

ul. Sobieskiego 4, 37-600 Lubaczów

tel./fax. +48 16 632 18 02

biuro@muzeumkresow.eu

Godziny otwarcia: sobota i niedziela: 10.00-14.00, wtorek-piątek: 9.00-15.00 / Open: Saturday and Sunday: 10.00 am - 2.00 pm, Tuesday-Friday: 9.00 am - 3.00 pm

Galeria Sztuki Ludowej / Folk Art Gallery

Rynek 25, 37-600 Lubaczów

Godziny otwarcia: poniedziałek-piątek: 8.00-16.00 / Open: Monday-Friday: 8.00 am - 4.00 pm

Wstęp wolny / Free admission

Andrzej Kania
ostatnia aktualizacja: środa, 27. marca 2013