Portal turystyczny Lubaczowa

Lubaczów - Jaworów dwa potencjały, wspólna szansa

Lubaczów

             Lubaczów – miasto położone na Płaskowyżu Tarnogrodzkim, we wschodniej części województwa podkarpackiego, zaledwie kilkanaście kilometrów od granicy z Ukrainą. Aktualnie liczy około 13 tys. mieszkańców i zajmuje obszar 26 km2. Jest samodzielną gminą miejską a równocześnie siedzibą władz gminy wiejskiej obejmującej 21 pobliskich miejscowości, władz powiatowych a także rzymsko-katolickiej diecezji zamojsko-lubaczowskiej. Jest centralnym punktem regionu, w którym kumuluje się życie społeczno-kulturowe i miejscem rozwoju gospodarczego.

             Pierwsza wzmianka o Lubaczowie pochodzi z 1214 r. Wówczas na mocy traktatu spiskiego zawartego pomiędzy Leszkiem Białym, księciem krakowskim i sandomierskim a królem węgierskim Andrzejem, gród otrzymał Pakosław.

             Nazwa miasta funkcjonująca od 1376 r. pochodzi prawdopodobnie od imienia Lubacz, które nosił pierwotny właściciel grodu. Lokowanie Lubaczowa na prawie magdeburskim dokonało się za sprawą króla Zygmunta Starego w 1523 r. Związana z tym możliwość organizowania cotygodniowych targów oraz trzech dorocznych jarmarków sprawiła, że stał się szybko ważnym ośrodkiem handlowym.

              Przygraniczne położenie, dzięki któremu rozwinęła się ciekawa regionalna kultura, czyste środowisko naturalne, sąsiedztwo uzdrowisk w Horyńcu Zdroju i Krasnobrodzie, centralna lokalizacja miasta w powiecie lubaczowskim, która czyni je doskonałym punktem wypadowym dla pieszych i rowerowych wędrówek i prężnie rozwijająca się baza noclegowa i gastronomiczna sprawiają, że dziś Lubaczów jest niezwykle interesujący pod względem turystycznym. Okoliczne miejscowości takie jak Narol, Wielkie Oczy, Bełżec, Hrebenne to urokliwe miejsca emanujące piękną roztoczańską przyrodą i niezwykłym klimatem pogranicznej kultury. Ponadto planowane na 2013 r. otwarcie przejścia granicznego Budomierz-Hruszew pozwoli na zmianę statusu Lubaczowa z „miasta zamkniętego” dla podróżujących na wschód na „miasto otwarte”, leżące na szlaku komunikacyjnym na drodze do Jaworowa i Lwowa.

                Lubaczów to także miasto o wysokim potencjale gospodarczym. Bliskie sąsiedztwo z Ukrainą i szeroki tor linii kolejowej w kierunku Lwowa dają możliwość wymiany handlowej ze Wschodem, a przynależność do Specjalnej Strefy Ekonomicznej Euro-Park Mielec sprawia, że miasto jest otwarte na inwestorów z całego kraju.

                Lubaczów to prężnie działający ośrodek kultury. Wartym odwiedzenia jest Muzeum Kresów w Lubaczowie, znajdujące się w budynku zabytkowego spichlerza z XIX w. Jego zbiory liczą obecnie blisko 8 000 muzealiów zgromadzonych w czterech działach: archeologicznym, historycznym, etnograficznym i artystycznym. Można je podziwiać na trzech wystawach stałych zatytułowanych: „Dzieje miasta i regionu”, „Kultura materialna wsi lubaczowskiej”, „Sztuka Kresów”. W muzeum można także obejrzeć pamiątki z wizyty papieża Jana Pawła II, która miała miejsce w Lubaczowie w dniach 2-3 czerwca 1991 r. oraz ciekawe zbiory polskiego rysunku współczesnego. Obok ekspozycji stałych muzeum oferuje zwiedzającym wystawy czasowe poświęcone dziejom i kulturze ziemi lubaczowskiej oraz Kresów południowo-wschodnich. Ważną formą działalności jest także praca naukowo-badawcza i wydawnicza oraz organizacja sympozjów naukowych, spotkań, odczytów, lekcji muzealnych i konkursów dla dzieci i młodzieży szkolnej.

                 W Lubaczowie organizowanych jest wiele okolicznościowych imprez kulturalnych. Jedną z nich są odbywające się na początku czerwca „Dni Lubaczowa”. Zostały zapoczątkowane w 1994 r. na pamiątkę najważniejszego wydarzenia w historii miasta – wizyty Papieża Jana Pawła II. Są okazją do zabawy, spotkań mieszkańców Lubaczowa i miast partnerskich: Erd (Węgry), Tostedt (Niemcy), Sobrance (Słowacja) i Jaworowa (Ukraina).

                  Lubaczów to miasto przyjazne każdemu, czyste, bezpieczne, promujące kulturę, zdrowie i oświatę. Miasto nowoczesne z uporządkowaną infrastruktura, rozwijającą się gospodarką i wysokimi walorami przyrodniczymi oraz mieszkańcami dumnymi ze swej przynależności do dziedzictwa Kresów.

                  Zapraszamy do odwiedzania Naszego Miasta i jego bogatej w atrakcje turystyczne i zabytki okolicy. Cały region jest idealnym miejscem do wędrówek pieszych i rowerowych, spędzania urlopu w ciszy i spokoju, w miejscach, gdzie kultura pogranicza jest wciąż żywa.

Andrzej Kania
ostatnia aktualizacja: piątek, 17. stycznia 2014