Portal turystyczny Lubaczowa

Lubaczów - Jaworów dwa potencjały, wspólna szansa

Oferta inwestycyjna

wtorek, 19. kwietnia 2016, autor: Andrzej Kania

Oferta inwestycyjna Lubaczowa powstała w wyniku realizacji projektu pn. " Rozwój przedsiębiorczości poprzez udostępnienie terenów inwestycyjnych miasta Lubaczów i gminy Lubaczów oraz rekultywację terenów zdegradowanych powiatu jaworowskiego

i Nowy Rozdół".Powstał zintegrowany produkt  dla podmiotów gospodarczych. Więcej informacji zawiera portal: www.inwestycje.lubaczow.pl

Park Przemysłowy Lubaczów powstał w ramach projektu PL-BY-UA współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej „Rozwój przedsiębiorczości poprzez udostępnienie terenów inwestycyjnych miasta Lubaczów i gminy Lubaczów oraz rekultywację terenów zdegradowanych powiatu jaworowskiego i Nowy Rozdół”, w którym Gmina Miejska Lubaczów była partnerem wiodącym.

Tereny położone są w południowo-wschodniej części miasta, przy ulicy Technicznej. Lokalizacja zapewnia doskonałą dostępność komunikacyjną ze wszystkimi miastami wschodniej, południowej i centralnej części Polski. Daje olbrzymie możliwości dla firm z całej Europy, które opierają swoją działalność ukierunkowaną na rynki wschodnie, w tym Ukrainę. 

Park Przemysłowy Lubaczów zajmuje obszar ponad 25 ha. Całość terenów inwestycyjnych została w pełni uzbrojona i wyposażona w niezbędną infrastrukturę. Podłoże stanowią piaski i żwiry, pod którymi znajdują się skały nieprzepuszczalne. Na terenie PPL wykonano drenaż, którym woda spływa do specjalnego zbiornika, a następnie do kanalizacji deszczowej. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego obszar przeznaczony jest pod przemysł, usługi oraz usługi handlowe (o powierzchni sprzedaży poniżej 2000 m2).

Oferta Parku Przemysłowego Lubaczów adresowana jest głównie do przedsiębiorstw MŚP (małych i średnich) zarówno z Polski, jak i zagranicy. Za takim rozwiązaniem przemawia zarówno niewielki rozmiar Parku, jego lokalizacja oraz analiza otoczenia społeczno-gospodarczego gminy, powiatu i regionu.

http://inwestycje.lubaczow.pl/