Portal turystyczny Lubaczowa

Lubaczów - Jaworów dwa potencjały, wspólna szansa

Razem w stronę lepszej przyszłości

czwartek, 26. czerwca 2014, autor: Andrzej Kania

Miasto Lubaczów uzyskało dofinansowanie na organizację spotkania mieszkańców miast partnerskich podczas Dni Lubaczowa organizowanych w tym roku dniach 27-30 czerwca 2014 r.. z programu Unii Europejskiej „Europa dla obywateli".

Projekt "Razem w stronę lepszej przyszłości" będzie 5 spotkaniem miast partnerskich z Polski, Węgier, Słowacji, Ukrainy  i Niemiec oraz nowym partnerem z Rumunii- miastem Reghin. Formuła tego wydarzenia została zaplanowana w taki sposób aby Partnerzy aktywnie uczestniczyć w jego przygotowaniu, tworzeniu i pełnym uczestnictwie w poszczególnych działaniach, dając w ten sposób wyraz swego zaangażowania obywatelskiego. Głównym celem spotkania będzie umocnienie obywatelstwa UE, zwłaszcza w kluczowym momencie przywrócenie wiary w projekt integracji europejskiej, by utwierdzić demokratyczną legitymizację UE. Skupimy się na promowaniu wartości UE (wolność, demokracja, równość, praworządność i poszanowanie praw człowieka) oraz stworzymy uczestnikom projektu (mieszańcom partnerskich miast) warunki do dyskusji, refleksji nad w/w zagadnieniami. Bardzo ważnym elementem spotkania będzie także upowszechnianie wiedzy wśród młodszych pokoleń o szansach i wyzwaniach, które daje członkostwo w UE oraz podpisanie umowy partnerskiej z miastem z Rumunii - Rhegen.

Oczekiwanymu efekatmi projektu będzie min:

- poznanie nowego miasta partnerskiego Reghin przez mieszkańców Tostedt, Erd, Sobrance, Jaworowa, Lubaczowa i okolic,

- zwiększenie świadomości obywatelstwa europejskiego u uczestników projektu,

- zachęcenie obywateli do aktywnego uczestnictwa w procesie integracji europejskiej

- zbudowanie porozumienia między obywatelami Europy.

Podczas spotkania 27-30 czerwca 2014 r. odbędzie się:

1) Debata oksfordzka, w ramach, której młodzież będzie dyskutować na temat jej przyszłości i roli jaką ma do spełnienia w UE oraz szans i wyzwań, które Europa stawia przed nią.

2) Konferencja „Wyzwania we współpracy miast partnerskich w ramach UE w nowym okresie programowania 2014-2020".

3) Podpisanie umowy partnerskiej z nowym miastem partnerskim z Rumunii- Reghin. Publiczna prezentacja nowego członka grupy partnerskiej podczas uroczystej sesji Rady Miejskiej w Lubaczowie